Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u zich niet goed geholpen of dat u zich niet serieus genomen voelt. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een telefoontje, brief of e-mail. Of dat u de manier waarop u te woord bent gestaan als onprettig ervaart. Of dat u er niet uitkomt met uw contactpersoon bij Attenta. Dan stellen wij het op prijs om eerst hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het liefst een gesprek tussen u en de medewerker van Attenta die het betreft. Wellicht kan het probleem dan al worden opgelost en kunnen grotere ergernissen of problemen worden voorkomen. Lukt het niet om tot een bevredigende oplossing te komen? Dan kan de vertrouwenspersoon u misschien verder helpen.

Is uw probleem hiermee niet opgelost? Dan kunt u een klacht indienen. Dat doet u door in te vullen of een brief te sturen naar:

Stichting Attenta
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten
E info@stichtingattenta.nl

In uw brief moeten de volgende gegevens staan:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van uw klacht: wat is er gebeurd, waarover bent u niet tevreden?
  • uw handtekening

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw klacht? Klik dan hier om het klachtenprotocol te lezen. Hierin staat hoe u uw klacht kunt indienen en hoe wij omgaan met uw klacht.