Inwonerspanel

In het komend half jaar zal er gekeken worden hoe het inwonerpanel invulling gaat krijgen.

Het inwonerpanel geeft advies aan de directeur van Attenta wanneer deze gevraagd wordt. Het inwonerpanel zal bestaan uit inwoners van de gemeente Aa en Hunze.

Wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling en de werving van het inwonerpanel zal dit op deze website bekend gemaakt worden.