Vacature Teamcoach

Attenta is er voor alle inwoners die hun leefsituatie willen verbeteren en daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Onze doelstelling is dat we het voor iedereen mogelijk willen maken om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. We ondersteunen de inwoners bij het onderzoeken en formuleren van wat nodig is. We zoeken mee naar een passende oplossing en indien nodig regelen we de toegang tot de gemeentelijke voorzieningen.
Werkende vanuit onze visie en onze werkwijze zijn onze collega’s zoveel als mogelijk actief in de vier werkgebieden Annen, Gasselternijveen, Rolde en Gieten. Het centraal kantoor is in Gieten.

Organisatie

Van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Met dat uitgangspunt heeft de gemeente Aa en Hunze de nieuwe taken binnen het sociaal domein vormgegeven. Meer werken vanuit de behoefte en de kracht van de inwoner. Terugkijkend kunnen we spreken van een geslaagde transitie van de nieuwe taken binnen het sociaal domein in Aa en Hunze. Er is een tijdelijke toegang  georganiseerd voor zorg en ondersteuning en met aanbieders is gewerkt aan een goed aanbod voor gespecialiseerde hulp. Door de zorgcontinuïteit te organiseren voor de inwoners, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat niemand tussen ‘wal en schip is gevallen’.  Door vooral de focus te hebben op het organiseren van het sociaal domein en het bieden van zorgcontinuïteit is de daadwerkelijke transformatie nog niet of nauwelijks van de grond gekomen.
We staan nu voor de opgave om ook daadwerkelijk te veranderen naar een nieuwe aanpak die aansluit op de leefwereld van inwoners. Deze nieuwe aanpak vraagt meer dan een structuur wijziging. Het vraag om een andere manier van organiseren, denken en doen. Om die reden is een nieuwe aanpak nodig om te komen tot de structurele vormgeving van het sociaal domein. De leefwereld van mensen, de huidige samenleving, is namelijk aan het kantelen. We zien een zoektocht (nieuwe ordening) met nieuwe waarden die gaan van controle naar ruimte, van doelmatig naar aandacht en tijd, van grip op willen hebben naar vertrouwen geven, van regelzucht naar keuzevrijheid en van kosten en baten naar kwaliteit, van standaardisatie naar maatwerk.
De rode draad is dat maatschappelijke sectoren niet meer aansluiten op de leefwereld van mensen. We zien dat steeds meer mensen (georganiseerd of zelfstandig) zelf alternatieven bedenken als beweging tegen de systeembenadering (zorgcoöperaties of buurtinitiatieven). Zij willen zelf regie hebben over hun leven.
Binnen de bovengenoemde context willen we de nieuwe verandering vormgeven en dat vraagt om een andere relatie tussen overheid en samenleving. Een samenleving waar we als overheid meer gezamenlijk optrekken met inwoners, voorliggend veld en aanbieders. Daarom: Samen maak je de route!

Teamcoach 32 tot 36  uur

Een lerende organisatie vraagt lerende medewerkers. Het is in het belang van het leerproces dat dit wordt ondersteund door een teamcoach/praktijkbegeleider. De teamcoach faciliteert het team in het leren en ontwerpt daarvoor passende vormen, in overleg met het team. De teamcoach ondersteunt het team en de medewerkers in het zich eigen maken van de nieuwe werkwijze en bevordert reflectie. De sociaal werkers gaan allemaal als T-shaped-professional werken. Het accent ligt op regie voeren en op preventie.
De teamcoach stimuleert de medewerkers om creatief te zijn en buiten de kaders te denken. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces, training en opleiding; de teamcoach heeft hierin een signalerende functie.
De teamcoach gaat met het team op zoek naar een manier om methodisch te werken en doet daarvoor voorstellen aan de directeur/bestuurder.
Tot slot faciliteert de teamcoach het team om zoveel mogelijk zelforganiserend te werken.

Taken

 • Faciliteert het team en de teamleden in hun leerproces
 • Faciliteert het team om methodisch te werken en adviseert de directeur
 • Faciliteert het team om zelforganiserend te werken

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Heeft kennis van leer-, ontwikkel- en veranderprocessen
 • Coachende stijl
 • Analytisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Ondernemende instelling
 • Kunnen werken vanuit kansen en mogelijkheden
 • Kennis van en ervaring met het Sociaal Domein
 • Beschikt over eigen vervoer

Competenties

 • Lerend zijn
 • Reflecteren
 • Transformatievaardig
 • Creatief
 • Aanpassingsvermogen
 • Relativerend vermogen
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Sollicitatieprocedure

Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk  voor 22 november aanstaande via Bianca van Overeem (bianca@vanovereemwerkt.nl)

Beloning

We hanteren de cao sociaal werk. De functie is gewaardeerd op schaal 10.