Vacature: Procesgerichte Teamcoach

Opdracht voor de periode april t/m december 2019

Logo Attenta
Over Attenta

Attenta is op 1 juli 2018 opgericht als de organisatie waar inwoners van de gemeente Aa en Hunze terechtkunnen als zij gebruik willen maken van maatschappelijke voorzieningen. Op dit moment geven wij uitvoering aan de Wmo en Jeugdwet. In een later stadium worden onze taken verbreed met onderwijs en participatie.

We zijn een zelfstandige stichting. Onze opdracht is gebaseerd op ‘Samen maak je de route’. Een route die gaat over een andere manier van denken, organiseren en doen om daadwerkelijk te kunnen komen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Onze primaire taak is het ondersteunen van inwoners bij het onderzoeken en formuleren van wat zij nodig hebben. We zoeken mee naar passende oplossingen en indien nodig regelen we de toegang tot de maatschappelijke voorzieningen. We ondersteunen en versterken inwoners in hun regierol als hen dat zelf (tijdelijk) niet lukt.

We hebben een aantal belangrijke ontwikkelopgaven:

 • werken volgens de uitgangspunten van ‘Samen maak je de route’.
 • groeien naar T-shaped professionals/teams. Iedere sociaal werker brengt een stukje specialisme in het team en ontwikkelt zich daarnaast in de breedte als generalist op het volledige takenpakket van Attenta. Onze professionals kijken verder dan de standaardoplossingen, nemen zelfstandig beslissingen en eisen handelingsmandaat op daar waar nodig.
 • preventiegericht werken: zowel in onze gespreksvoering als in het versterken en doorontwikkelen van de collectieve preventie. We willen de formele en informele organisaties in het voorliggend veld, beter leren kennen.
 • vindplaatsgericht werken: onze sociaal werkers zijn of laten zich zien op plekken waar inwoners komen, zodat zij verbinden en kunnen aansluiten op initiatieven van de dorpen zelf.

Attenta kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. Er werken circa 23 sociaal werkers verdeeld over 4 gebiedsteams. Zij worden ondersteund door de frontoffice, een gedragswetenschapper, een kwaliteitsmedewerker, een preventie-ontwikkelaar en een HR Adviseur. Attenta wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder onder het toeziend oog van een Raad van Toezicht.

Procesgerichte teamcoach

Aanvullend zoekt Attenta een procesgerichte teamcoach. Deze heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de teams die vanuit zelfstandigheid vorm kunnen geven aan hun taken. In het toegroeien naar T-shaped teams en het daarbij inzetten van bijbehorende competenties en vaardigheden heeft de coach een belangrijke opdracht. Net als bij het gezamenlijk doorvoelen, uitdragen van en werken volgens ‘Samen maak je de route’.
Als procesgerichte teamcoach:

 • omarm je de visie en uitgangspunten van ‘Samen maak je de route’ en coach je de teams hierop
 • help je de teams bij het stellen van doelen en het behalen daarvan en werk je zelf ook resultaatgericht
 • laat je de verantwoordelijkheid in de teams, maar spiegel en reflecteer je de teams wel op de te behalen of behaalde resultaten
 • weet je de zelfverantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de teams te vergroten
 • draag je bij aan een omgeving waarin medewerkers zich uitspreken
 • leg je patronen in de groepsdynamica bloot en maak je die bespreekbaar
 • leer je teams/medewerkers feedback te geven
 • doe je interventies die het zelfreflecterend vermogen van de teams vergroot
 • ben je in staat passende overlegvormen aan te dragen en de teams te ondersteunen in het toepassen ervan
 • ga je mee naar huisbezoeken en/of schuif je aan bij teamoverleggen om te observeren;
 • begeleid je desgewenst intervisie
 • werk je nauw samen met de gedragswetenschapper, de preventie-ontwikkelaar en de kwaliteitsmedewerker
 • geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur

Aan het einde van je opdracht ondersteun je de teams bij het formuleren van hun (verdere) ontwikkelvraag aan de directie.

Vereist:

 • een gedegen opleiding (Hbo-niveau) op het gebied van (team)coaching
 • aantoonbare ervaring en concrete resultaten in vergelijkbare situaties

Verder:

 • ben je energiek, motiverend, enthousiasmerend en creatief
 • ben je organisatie-sensitief
 • kun je actief en onbevooroordeeld luisteren
 • kun je op je handen zitten: je draagt geen oplossingen aan, maar vergroot het probleemoplossend vermogen van de teams
 • ben je in staat nabij te zijn en toch ook op afstand om je objectieve en overstijgende blik te bewaren

Aanbod

Een opdracht voor circa 500 uur verspreid en flexibel verdeeld over de periode 1 april t/m december 2019 in de vorm van een:

 • contract voor bepaalde tijd (april t/m dec 2019) conform de cao Sociaal Werk, schaal 11

of

 • een overeenkomst van opdracht (ZZP) waarbij we voor de totale opdracht een prijs met elkaar afspreken

Als aan het einde van de opdracht blijkt dat de teams voor 2020 een verdere ontwikkelvraag hebben, behoort een vervolg tot de mogelijkheden.

Sollicitatieprocedure

Heb je vragen over de vacature dan kun je contact opnemen met Katharina Kloppenburg, HR Adviseur. Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 29 maart aanstaande via kkloppenburg@stichtingattenta.nl.

Als je graag achterliggende documentatie over de start van Attenta ontvangt en over ‘Samen maak je de route’, mail of bel dan even. Dan mailen we je deze informatie zo snel mogelijk.
We selecteren drie kandidaten met wie we in gesprek gaan. Voordat het gesprek plaatsvindt, wordt gepolst of de eventuele aanstelling of opdrachtverstrekking voor beide partijen financieel haalbaar is. Dit om te voorkomen dat de kandidaat, maar ook onze medewerkers tijd stoppen in gesprekken die achteraf gezien financieel niet haalbaar blijken te zijn.

De procedure bestaat uit twee gesprekken van een half uur. In die gesprekken spreek je met een aantal sociaal werkers, de preventie-ontwikkelaar, de kwaliteitsmedewerker, de gedragswetenschapper, een medewerker van de frontoffice, de HR Adviseur en de directeur.

De gesprekken zijn gepland op donderdagmiddag 4 april 2019.

In diezelfde week krijgen de kandidaten bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor de opdracht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs